Påmeldingsavgifter:
Alt betalt
Noen betalte
Ingen betalte

Tabell med påmeldte lag

Klubb Klasse Lagnavn Betalstatus
Astor Mini Gutter 9 år Astor 2 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 9 år Astor 5 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 9 år Astor 3 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 9 år Astor 1 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 9 år Astor 4 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 12 år Astor 4 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 12 år Astor 2 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 12 år Astor 1 Ingen betalte
Astor Mini Gutter 12 år Astor 3 Ingen betalte
Astor Mini Jenter 9 år Astor Ingen betalte
Astor Mini Jenter 10 år Astor 2 Ingen betalte
Astor Mini Jenter 10 år Astor 1 Ingen betalte
Astor Mini Jenter 12 år Astor 2 Alt betalt
Astor Mini Jenter 12 år Astor 1 Alt betalt
Astor Jenter 14 år 9`er Astor Ingen betalte
Astor Jenter 15 år 9`er Astor Alt betalt
Astor Jenter 17 år 11`er Astor Alt betalt
Ballstad Mini Gutter 11 år Ballstad Alt betalt
Blåmann Gutter 13 år 9`er Blåmann 2 Alt betalt
Blåmann Gutter 13 år 9`er Blåmann 1 Alt betalt
Bodø/Glimt Gutter 14 år 9`er Bodø/Glimt Alt betalt
Bodø/Glimt Gutter 16 år 11`er Bodø/Glimt Alt betalt
Bossmo & Ytteren Mini Gutter 11 år Bossmo & Ytteren 1 Alt betalt
Bossmo & Ytteren Mini Gutter 11 år Bossmo & Ytteren 2 Alt betalt
Bratsberg Mini Gutter 7 år Bratsberg Ingen betalte
Bratsberg Mini Gutter 10 år Bratsberg 2 Ingen betalte
Bratsberg Mini Gutter 10 år Bratsberg 1 Ingen betalte
Bratsberg Mini Jenter 7 år Bratsberg Ingen betalte
Bratsberg Mini Jenter 8 år Bratsberg Ingen betalte
Bratsberg Mini Jenter 9 år Bratsberg Ingen betalte
Brumunddal Mini Gutter 12 år Brumunddal 2 Alt betalt
Brumunddal Mini Gutter 12 år Brumunddal 1 Alt betalt
Buvik Mini Gutter 8 år Buvik 1 Alt betalt
Buvik Mini Gutter 8 år Buvik 3 Ingen betalte
Buvik Mini Gutter 8 år Buvik 2 Ingen betalte
Buvik Mini Gutter 9 år Buvik 1 Ingen betalte
Buvik Mini Gutter 9 år Buvik 2 Ingen betalte
Buvik Mini Jenter 10 år Buvik Ingen betalte
Buvik Mini Jenter 12 år Buvik Alt betalt
Byneset Gutter 16 år 11`er Byneset Alt betalt
Byneset Gutter 19 år 11`er Byneset Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 5 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 4 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 6 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 7 år Byåsen 3 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 8 år Byåsen 1 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 8 år Byåsen 3 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 8 år Byåsen 4 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 8 år Byåsen 5 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 8 år Byåsen 2 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 10 år Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 10 år Byåsen 4 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 10 år Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 10 år Byåsen 3 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 11 år Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 11 år Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Mini Gutter 12 år Byåsen 4 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 12 år Byåsen 1 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 12 år Byåsen 3 Alt betalt
Byåsen Mini Gutter 12 år Byåsen 2 Alt betalt
Byåsen Gutter 13 år 9`er Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Gutter 13 år 9`er Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Gutter 14 år 9`er Byåsen 3 Ingen betalte
Byåsen Gutter 14 år 9`er Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Gutter 14 år 9`er Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Gutter 15 år 9`er Byåsen Alt betalt
Byåsen Gutter 16 år 11`er Byåsen 2 Alt betalt
Byåsen Gutter 16 år 11`er Byåsen 1 Alt betalt
Byåsen Mini Jenter 7 år Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Mini Jenter 7 år Byåsen 3 Ingen betalte
Byåsen Mini Jenter 7 år Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Mini Jenter 7 år Byåsen 4 Ingen betalte
Byåsen Mini Jenter 8 år Byåsen 1 Alt betalt
Byåsen Mini Jenter 8 år Byåsen 3 Alt betalt
Byåsen Mini Jenter 8 år Byåsen 2 Alt betalt
Byåsen Mini Jenter 9 år Byåsen 1 Ingen betalte
Byåsen Mini Jenter 9 år Byåsen 2 Ingen betalte
Byåsen Dalgård Mini Gutter 10 år Byåsen Dalgård 2 Ingen betalte
Byåsen Dalgård Mini Gutter 10 år Byåsen Dalgård 1 Ingen betalte
CFK/Dahle/Nordlandet Jenter 17 år 11`er CFK/Dahle/Nordlandet Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 7 år Charlottenlund 4 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 7 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 7 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 7 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 4 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 5 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 7 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 8 år Charlottenlund 6 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 7 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 2 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 5 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 8 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 6 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 3 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 1 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 9 år Charlottenlund 4 Alt betalt
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 5 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 7 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 6 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 4 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 10 år Charlottenlund 8 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 12 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Gutter 12 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Gutter 13 år 9`er Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Gutter 13 år 9`er Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Gutter 14 år 9`er Charlottenlund Alt betalt
Charlottenlund Gutter 15 år 9`er Charlottenlund Alt betalt
Charlottenlund Gutter 16 år 11`er Charlottenlund Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 5 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 4 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 6 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 7 år Charlottenlund 7 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 8 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 8 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 8 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 9 år Charlottenlund 1 Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 9 år Charlottenlund 2 Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 9 år Charlottenlund 3 Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 9 år Charlottenlund 4 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 11 år Charlottenlund 1 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 11 år Charlottenlund 2 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 11 år Charlottenlund 3 Ingen betalte
Charlottenlund Mini Jenter 12 år Charlottenlund 1 Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 12 år Charlottenlund 3 Alt betalt
Charlottenlund Mini Jenter 12 år Charlottenlund 2 Alt betalt
Charlottenlund Jenter 13 år 9`er Charlottenlund 2 Alt betalt
Charlottenlund Jenter 13 år 9`er Charlottenlund 1 Alt betalt
Charlottenlund Jenter 14 år 9`er Charlottenlund Alt betalt
Charlottenlund Jenter 15 år 9`er Charlottenlund Alt betalt
Charlottenlund Jenter 17 år 11`er Charlottenlund Alt betalt
Dahle/Nordlandet Jenter 14 år 9`er Dahle/Nordlandet Alt betalt
Eide og Omegn Gutter 16 år 11`er Eide og Omegn Alt betalt
Elnesvågen /Malmefjorden Gutter 14 år 9`er Elnesvågen /Malmefjorden Alt betalt
Elnesvågen og Omegn Gutter 16 år 11`er Elnesvågen og Omegn 2 Alt betalt
Elnesvågen og Omegn Gutter 16 år 11`er Elnesvågen og Omegn 1 Alt betalt
Fauske Sprint Gutter 15 år 9`er Fauske Sprint Alt betalt
Fauske Sprint Jenter 19 år 11`er Fauske Sprint Alt betalt
Fjellværøy Mini Jenter 9 år Fjellværøy Ingen betalte
Flatås Mini Gutter 9 år Flatås 1 Ingen betalte
Flatås Mini Gutter 9 år Flatås 3 Ingen betalte
Flatås Mini Gutter 9 år Flatås 2 Ingen betalte
Flatås Gutter 13 år 9`er Flatås 2 Alt betalt
Flatås Gutter 13 år 9`er Flatås 1 Alt betalt
Flatås Gutter 14 år 9`er Flatås Ingen betalte
Flatås Jenter 15 år 9`er Flatås Alt betalt
Fosen Mini Gutter 11 år Fosen Alt betalt
Fosen Mini Jenter 11 år Fosen Alt betalt
Frei Gutter 14 år 9`er Frei Alt betalt
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 7 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 6 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 7 år Freidig 5 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 8 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 8 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 8 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 8 år Freidig 5 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 8 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 9 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 9 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 9 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 9 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 9 år Freidig 5 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 10 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 10 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 10 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 10 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 11 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 11 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 11 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 12 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Gutter 12 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Gutter 13 år 9`er Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Gutter 13 år 9`er Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Gutter 14 år 9`er Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Gutter 14 år 9`er Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Gutter 16 år 11`er Freidig Ingen betalte
Freidig Gutter 19 år 11`er Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Gutter 19 år 11`er Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 7 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 7 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 7 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 7 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 8 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 8 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 8 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 8 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 9 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 9 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 9 år Freidig 4 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 9 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 10 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 10 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 10 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 11 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 11 år Freidig 3 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 11 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 12 år Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Mini Jenter 12 år Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Jenter 13 år 9`er Freidig 2 Ingen betalte
Freidig Jenter 13 år 9`er Freidig 1 Ingen betalte
Freidig Jenter 14 år 9`er Freidig Ingen betalte
Freidig Jenter 15 år 9`er Freidig Ingen betalte
Freidig Jenter 17 år 11`er Freidig Ingen betalte
Gauldal Jenter 15 år 9`er Gauldal Alt betalt
Gimse Mini Gutter 11 år Gimse Ingen betalte
Gimse Mini Gutter 12 år Gimse Ingen betalte
Gimse Gutter 16 år 11`er Gimse Ingen betalte
Gimse Gutter 19 år 11`er Gimse Ingen betalte
Gimse Mini Jenter 11 år Gimse Ingen betalte
Gimse Mini Jenter 12 år Gimse Ingen betalte
Gimse Jenter 13 år 9`er Gimse Alt betalt
Gimse Jenter 14 år 9`er Gimse Ingen betalte
Grand Bodø Gutter 16 år 11`er Grand Bodø Alt betalt
Grand Bodø Jenter 17 år 11`er Grand Bodø Alt betalt
Gruben Jenter 15 år 9`er Gruben Alt betalt
Gullvikmoen Mini Gutter 12 år Gullvikmoen 1 Ingen betalte
Gullvikmoen Mini Gutter 12 år Gullvikmoen 2 Alt betalt
Halsakameratene Gutter 13 år 9`er Halsakameratene Alt betalt
Halsøy Gutter 14 år 9`er Halsøy Ingen betalte
Hasundgot Gutter 14 år 9`er Hasundgot Alt betalt
Heimdal Gutter 16 år 11`er Heimdal Ingen betalte
Heimdal Mini Jenter 12 år Heimdal 1 Alt betalt
Heimdal Mini Jenter 12 år Heimdal 2 Alt betalt
Heimdal Jenter 17 år 11`er Heimdal Alt betalt
Heimdal Jenter 19 år 11`er Heimdal Ingen betalte
Herd Gutter 16 år 11`er Herd Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 9 år Hommelvik 1 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 9 år Hommelvik 2 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 9 år Hommelvik 4 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 9 år Hommelvik 3 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 10 år Hommelvik 2 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 10 år Hommelvik 3 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 10 år Hommelvik 4 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 10 år Hommelvik 5 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 10 år Hommelvik 1 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 11 år Hommelvik 1 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 11 år Hommelvik 2 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 12 år Hommelvik 2 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 12 år Hommelvik 3 Ingen betalte
Hommelvik Mini Gutter 12 år Hommelvik 1 Ingen betalte
Hommelvik Gutter 16 år 11`er Hommelvik Ingen betalte
Hommelvik Gutter 19 år 11`er Hommelvik Ingen betalte
Hommelvik Mini Jenter 9 år Hommelvik 3 Ingen betalte
Hommelvik Mini Jenter 9 år Hommelvik 1 Ingen betalte
Hommelvik Mini Jenter 9 år Hommelvik 2 Ingen betalte
Hommelvik Jenter 17 år 11`er Hommelvik Alt betalt
IFK Østersund Mini Jenter 12 år IFK Østersund Alt betalt
Innstrandens Jenter 17 år 11`er Innstrandens Alt betalt
Innstrandens Jenter 19 år 11`er Innstrandens Alt betalt
Jonsvatnet Mini Gutter 9 år Jonsvatnet Alt betalt
Jonsvatnet Mini Gutter 10 år Jonsvatnet Alt betalt
Jonsvatnet Mini Jenter 9 år Jonsvatnet Alt betalt
Junkeren Gutter 16 år 11`er Junkeren Alt betalt
Kattem Mini Gutter 8 år Kattem 3 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 8 år Kattem 2 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 8 år Kattem 4 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 8 år Kattem 1 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 8 år Kattem 5 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 9 år Kattem 2 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 9 år Kattem 1 Ingen betalte
Kattem Mini Gutter 11 år Kattem 2 Alt betalt
Kattem Mini Gutter 11 år Kattem 1 Alt betalt
Kattem Mini Gutter 12 år Kattem 1 Alt betalt
Kattem Mini Gutter 12 år Kattem 3 Alt betalt
Kattem Mini Gutter 12 år Kattem 2 Alt betalt
Kattem Gutter 13 år 9`er Kattem 1 Ingen betalte
Kattem Gutter 13 år 9`er Kattem 2 Alt betalt
Kattem Gutter 14 år 9`er Kattem Ingen betalte
Kattem Gutter 15 år 9`er Kattem Ingen betalte
Kattem Gutter 16 år 11`er Kattem Ingen betalte
Kattem Mini Jenter 7 år Kattem Ingen betalte
Kattem Mini Jenter 8 år Kattem Ingen betalte
Kattem Mini Jenter 9 år Kattem Ingen betalte
Kattem Jenter 13 år 9`er Kattem Alt betalt
Kattem Jenter 17 år 11`er Kattem Alt betalt
Kattem/Flatås Jenter 19 år 11`er Kattem/Flatås Ingen betalte
Klæbu Jenter 17 år 11`er Klæbu Alt betalt
Kolstad Mini Gutter 8 år Kolstad 2 Ingen betalte
Kolstad Mini Gutter 8 år Kolstad 1 Ingen betalte
Kolstad Mini Gutter 10 år Kolstad Ingen betalte
Kolstad Gutter 13 år 9`er Kolstad Alt betalt
Kolstad Mini Jenter 9 år Kolstad Ingen betalte
Koppang Jenter 17 år 11`er Koppang Ingen betalte
Kvik Mini Gutter 7 år Kvik Alt betalt
Kvik Mini Gutter 8 år Kvik 1 Alt betalt
Kvik Mini Gutter 8 år Kvik 2 Alt betalt
Kvik Mini Gutter 9 år Kvik Alt betalt
Kvik Mini Jenter 7 år Kvik Alt betalt
Lensvik Gutter 15 år 9`er Lensvik Alt betalt
Malvik Mini Gutter 9 år Malvik 1 Ingen betalte
Malvik Mini Gutter 9 år Malvik 2 Ingen betalte
Malvik Mini Gutter 10 år Malvik Alt betalt
Malvik Mini Gutter 11 år Malvik Alt betalt
Malvik Mini Gutter 11 år Malvik Ingen betalte
Malvik Mini Gutter 12 år Malvik 1 Ingen betalte
Malvik Mini Gutter 12 år Malvik 2 Ingen betalte
Malvik Mini Gutter 12 år Malvik 3 Ingen betalte
Malvik Gutter 14 år 9`er Malvik 1 Ingen betalte
Malvik Gutter 14 år 9`er Malvik 2 Ingen betalte
Malvik Mini Jenter 12 år Malvik Ingen betalte
Malvik Jenter 14 år 9`er Malvik Ingen betalte
Malvik Jenter 17 år 11`er Malvik Ingen betalte
Malvik Jenter 19 år 11`er Malvik Ingen betalte
Malvik Saksvik Mini Gutter 8 år Malvik Saksvik Ingen betalte
Malvik Saksvik Mini Gutter 10 år Malvik Saksvik Ingen betalte
Malvik Vikhammer Mini Gutter 8 år Malvik Vikhammer 3 Ingen betalte
Malvik Vikhammer Mini Gutter 8 år Malvik Vikhammer 1 Ingen betalte
Malvik Vikhammer Mini Gutter 8 år Malvik Vikhammer 4 Ingen betalte
Malvik Vikhammer Mini Gutter 8 år Malvik Vikhammer 2 Ingen betalte
Melhus Gutter 13 år 9`er Melhus Alt betalt
Melhus Gutter 19 år 11`er Melhus Alt betalt
Melhus Mini Jenter 9 år Melhus 2 Alt betalt
Melhus Mini Jenter 9 år Melhus 1 Alt betalt
Melhus Mini Jenter 10 år Melhus Alt betalt
Nardo Mini Gutter 9 år Nardo 1 Alt betalt
Nardo Mini Gutter 9 år Nardo 3 Alt betalt
Nardo Mini Gutter 9 år Nardo 2 Alt betalt
Nardo Mini Gutter 10 år Nardo 1 Ingen betalte
Nardo Mini Gutter 10 år Nardo 2 Ingen betalte
Nardo Mini Gutter 11 år Nardo Alt betalt
Nardo Mini Gutter 12 år Nardo 1 Alt betalt
Nardo Mini Gutter 12 år Nardo 2 Alt betalt
Nardo Gutter 13 år 9`er Nardo Alt betalt
Nardo Gutter 16 år 11`er Nardo Ingen betalte
Nardo Mini Jenter 11 år Nardo Pumas Ingen betalte
Nardo Mini Jenter 11 år Nardo Lions Ingen betalte
Nardo Jenter 15 år 9`er Nardo 2 Ingen betalte
Nardo Jenter 15 år 9`er Nardo 1 Ingen betalte
National Mini Gutter 9 år National 1 Alt betalt
National Mini Gutter 9 år National 2 Alt betalt
National Mini Gutter 10 år National 3 Ingen betalte
National Mini Gutter 10 år National 2 Ingen betalte
National Mini Gutter 10 år National 1 Ingen betalte
National Mini Gutter 11 år National 1 Ingen betalte
National Mini Gutter 11 år National 2 Ingen betalte
National Mini Gutter 12 år National 1 Alt betalt
National Mini Gutter 12 år National 2 Alt betalt
National Gutter 13 år 9`er National 2 Ingen betalte
National Gutter 13 år 9`er National 1 Ingen betalte
National Gutter 15 år 9`er National Alt betalt
National Gutter 16 år 11`er National Ingen betalte
National Mini Jenter 7 år National 2 Ingen betalte
National Mini Jenter 7 år National 1 Ingen betalte
National Mini Jenter 9 år National Ingen betalte
National Mini Jenter 10 år National Ingen betalte
Nedre Rønvik Jenter 13 år 9`er Nedre Rønvik Alt betalt
Neset Mini Gutter 10 år Neset Alt betalt
Neset Mini Jenter 10 år Neset Alt betalt
Nidelv Mini Gutter 10 år Nidelv 1 Ingen betalte
Nidelv Mini Gutter 10 år Nidelv 2 Ingen betalte
Nidelv Mini Gutter 11 år Nidelv 2 Alt betalt
Nidelv Mini Gutter 11 år Nidelv 1 Alt betalt
Nidelv Gutter 13 år 9`er Nidelv Alt betalt
Nidelv Gutter 14 år 9`er Nidelv Alt betalt
Nidelv Jenter 13 år 9`er Nidelv Alt betalt
Nybrott Mini Gutter 11 år Nybrott Alt betalt
Oppdal Jenter 15 år 9`er Oppdal Alt betalt
Orkdal Mini Gutter 11 år Orkdal Ingen betalte
Orkdal Mini Jenter 11 år Orkdal 2 Alt betalt
Orkdal Mini Jenter 11 år Orkdal 1 Alt betalt
Othilienborg Mini Gutter 11 år Othilienborg Alt betalt
Othilienborg Mini Gutter 12 år Othilienborg Alt betalt
Ottestad Jenter 14 år 9`er Ottestad Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 8 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 4 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 6 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 3 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 7 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 8 år Ranheim 5 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 3 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 7 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 5 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 4 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 6 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 9 år Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 10 år Ranheim 3 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 10 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 10 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 10 år Ranheim 4 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 11 år Ranheim 3 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 11 år Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 11 år Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Mini Gutter 12 år Ranheim 3 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 12 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 12 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Gutter 12 år Ranheim 4 Alt betalt
Ranheim Gutter 13 år 9`er Ranheim 3 Ingen betalte
Ranheim Gutter 13 år 9`er Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Gutter 13 år 9`er Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Gutter 14 år 9`er Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Gutter 14 år 9`er Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Gutter 15 år 9`er Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Gutter 15 år 9`er Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Gutter 16 år 11`er Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Gutter 16 år 11`er Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 8 år Ranheim 4 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 8 år Ranheim 3 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 8 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 8 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 6 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 4 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 3 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 5 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 9 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 10 år Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Mini Jenter 10 år Ranheim 4 Ingen betalte
Ranheim Mini Jenter 10 år Ranheim 3 Ingen betalte
Ranheim Mini Jenter 10 år Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Mini Jenter 12 år Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Mini Jenter 12 år Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Jenter 13 år 9`er Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Jenter 13 år 9`er Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Jenter 14 år 9`er Ranheim 2 Alt betalt
Ranheim Jenter 14 år 9`er Ranheim 1 Alt betalt
Ranheim Jenter 15 år 9`er Ranheim 1 Ingen betalte
Ranheim Jenter 15 år 9`er Ranheim 2 Ingen betalte
Ranheim Jenter 17 år 11`er Ranheim Alt betalt
Ranheim Jenter 19 år 11`er Ranheim Ingen betalte
Ranheim TF Gutter 19 år 11`er Ranheim TF Ingen betalte
Reipå Gutter 15 år 9`er Reipå Alt betalt
Reipå Gutter 16 år 11`er Reipå 1 Alt betalt
Rissa Jenter 17 år 11`er Rissa Alt betalt
Rival Mini Gutter 12 år Rival 2 Ingen betalte
Rival Mini Gutter 12 år Rival 1 Ingen betalte
Rival Gutter 15 år 9`er Rival 1 Alt betalt
Rival Gutter 15 år 9`er Rival 2 Ingen betalte
Romolslia Mini Gutter 7 år Romolslia 2 Ingen betalte
Romolslia Mini Gutter 7 år Romolslia 1 Ingen betalte
Selbu Mini Gutter 10 år Selbu 2 Alt betalt
Selbu Mini Gutter 10 år Selbu 1 Alt betalt
Sjetne Mini Gutter 7 år Sjetne 1 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 7 år Sjetne 2 Alt betalt
Sjetne Mini Gutter 8 år Sjetne 3 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 8 år Sjetne 1 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 8 år Sjetne 2 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 9 år Sjetne Alt betalt
Sjetne Mini Gutter 10 år Sjetne 2 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 10 år Sjetne 1 Ingen betalte
Sjetne Mini Gutter 12 år Sjetne 1 Alt betalt
Sjetne Mini Gutter 12 år Sjetne 2 Alt betalt
Sjetne Mini Jenter 7 år Sjetne 2 Alt betalt
Sjetne Mini Jenter 7 år Sjetne 1 Ingen betalte
Sjetne Mini Jenter 11 år Sjetne Ingen betalte
Sjetne Mini Jenter 11 år Sjetne Ingen betalte
Skaun Gutter 14 år 9`er Skaun Ingen betalte
Sokna Mini Gutter 9 år Sokna Ingen betalte
Sokna Mini Gutter 12 år Sokna Alt betalt
Sokna Mini Jenter 9 år Sokna 1 Ingen betalte
Sokna Mini Jenter 9 år Sokna 2 Ingen betalte
Stjørdals-Blink Mini Gutter 10 år Stjørdals-Blink 2 Alt betalt
Stjørdals-Blink Mini Gutter 10 år Stjørdals-Blink 1 Alt betalt
Stjørdals-Blink Mini Gutter 10 år Stjørdals-Blink 3 Alt betalt
Stjørna Mini Gutter 7 år Stjørna Ingen betalte
Stjørna Mini Gutter 9 år Stjørna Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 5 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 7 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 4 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 8 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 9 år Strindheim 6 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 10 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 10 år Strindheim 4 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 10 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 10 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 11 år Strindheim 4 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 11 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 11 år Strindheim 5 Ingen betalte
Strindheim Mini Gutter 11 år Strindheim 1 Alt betalt
Strindheim Mini Gutter 11 år Strindheim 2 Alt betalt
Strindheim Mini Gutter 12 år Strindheim 1 Alt betalt
Strindheim Mini Gutter 12 år Strindheim 2 Alt betalt
Strindheim Mini Gutter 12 år Strindheim 4 Ingen betalte
Strindheim Gutter 13 år 9`er Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Gutter 13 år 9`er Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Gutter 14 år 9`er Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Gutter 14 år 9`er Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Gutter 14 år 9`er Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Gutter 16 år 11`er Strindheim 1 Alt betalt
Strindheim Gutter 16 år 11`er Strindheim 2 Alt betalt
Strindheim Gutter 16 år 11`er Strindheim 3 Alt betalt
Strindheim Gutter 19 år 11`er Strindheim 2 Alt betalt
Strindheim Gutter 19 år 11`er Strindheim 3 Alt betalt
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 8 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 9 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 9 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 10 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 10 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 12 år Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 12 år Strindheim 3 Ingen betalte
Strindheim Mini Jenter 12 år Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Jenter 13 år 9`er Strindheim 2 Ingen betalte
Strindheim Jenter 13 år 9`er Strindheim 1 Ingen betalte
Strindheim Jenter 14 år 9`er Strindheim 1 Alt betalt
Strindheim Jenter 14 år 9`er Strindheim 2 Alt betalt
Strindheim Jenter 15 år 9`er Strindheim Alt betalt
Strindheim Jenter 17 år 11`er Strindheim Alt betalt
Strindheim Jenter 19 år 11`er Strindheim Alt betalt
Strindheim Topp Gutter 19 år 11`er Strindheim Topp Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 7 år Strindheim Åsvang 3 Alt betalt
Strindheim Åsvang Mini Gutter 7 år Strindheim Åsvang 1 Alt betalt
Strindheim Åsvang Mini Gutter 7 år Strindheim Åsvang 2 Alt betalt
Strindheim Åsvang Mini Gutter 8 år Strindheim Åsvang 2 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 8 år Strindheim Åsvang 1 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 8 år Strindheim Åsvang 3 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 10 år Strindheim Åsvang 2 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 10 år Strindheim Åsvang 3 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Gutter 10 år Strindheim Åsvang 1 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Jenter 9 år Strindheim Åsvang 1 Ingen betalte
Strindheim Åsvang Mini Jenter 9 år Strindheim Åsvang 2 Ingen betalte
Sunndal Gutter 13 år 9`er Sunndal Alt betalt
Sunndal Gutter 14 år 9`er Sunndal 2 Alt betalt
Sunndal Gutter 14 år 9`er Sunndal 1 Alt betalt
Sunndal Jenter 14 år 9`er Sunndal Alt betalt
Sverresborg Mini Gutter 7 år Sverresborg 3 Alt betalt
Sverresborg Mini Gutter 7 år Sverresborg 1 Alt betalt
Sverresborg Mini Gutter 7 år Sverresborg 2 Alt betalt
Sverresborg Mini Gutter 8 år Sverresborg Ingen betalte
Sverresborg Mini Gutter 9 år Sverresborg 2 Ingen betalte
Sverresborg Mini Gutter 9 år Sverresborg 1 Ingen betalte
Sverresborg Mini Gutter 11 år Sverresborg 1 Ingen betalte
Sverresborg Mini Gutter 11 år Sverresborg 2 Ingen betalte
Sverresborg Mini Gutter 12 år Sverresborg Ingen betalte
Sverresborg Gutter 15 år 9`er Sverresborg Alt betalt
Sverresborg Gutter 16 år 11`er Sverresborg Alt betalt
Sverresborg Gutter 19 år 11`er Sverresborg Alt betalt
Sverresborg Mini Jenter 8 år Sverresborg 2 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 8 år Sverresborg 1 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 8 år Sverresborg 3 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 9 år Sverresborg 2 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 9 år Sverresborg 1 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 10 år Sverresborg Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 12 år Sverresborg 1 Ingen betalte
Sverresborg Mini Jenter 12 år Sverresborg 2 Ingen betalte
Sykkylven Mini Gutter 12 år Sykkylven Alt betalt
Sørfold Gutter 14 år 9`er Sørfold Ingen betalte
Sørlia Mini Gutter 9 år Sørlia Alt betalt
Tiller Mini Gutter 8 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 8 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 8 år Tiller 3 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 8 år Tiller 4 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 9 år Tiller 2 Alt betalt
Tiller Mini Gutter 9 år Tiller 4 Alt betalt
Tiller Mini Gutter 9 år Tiller 3 Alt betalt
Tiller Mini Gutter 9 år Tiller 1 Alt betalt
Tiller Mini Gutter 10 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 10 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 10 år Tiller 3 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 11 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 11 år Tiller 3 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 11 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 12 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Gutter 12 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Gutter 15 år 9`er Tiller Ingen betalte
Tiller Gutter 16 år 11`er Tiller Ingen betalte
Tiller Gutter 19 år 11`er Tiller 2 Alt betalt
Tiller Gutter 19 år 11`er Tiller 1 Alt betalt
Tiller Mini Jenter 8 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Jenter 8 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Jenter 10 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Jenter 10 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Mini Jenter 12 år Tiller 2 Ingen betalte
Tiller Mini Jenter 12 år Tiller 1 Ingen betalte
Tiller Jenter 14 år 9`er Tiller Alt betalt
Tiller Jenter 17 år 11`er Tiller 1 Alt betalt
Tiller Jenter 17 år 11`er Tiller 2 Alt betalt
Tiller Jenter 19 år 11`er Tiller Ingen betalte
Trond Mini Gutter 7 år Trond 3 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 7 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 7 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 7 år Trond Trond 4 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 8 år Trond 3 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 8 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 8 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 9 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 9 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 9 år Trond 3 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 9 år Trond 4 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 9 år Trond 5 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 10 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 10 år Trond 3 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 10 år Trond 4 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 10 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 11 år Trond 2 Alt betalt
Trond Mini Gutter 11 år Trond 1 Alt betalt
Trond Mini Gutter 12 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Gutter 12 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Gutter 13 år 9`er Trond 1 Alt betalt
Trond Gutter 13 år 9`er Trond 2 Alt betalt
Trond Gutter 14 år 9`er Trond 2 Ingen betalte
Trond Gutter 14 år 9`er Trond 1 Ingen betalte
Trond Gutter 16 år 11`er Trond 2 Alt betalt
Trond Gutter 16 år 11`er Trond 1 Alt betalt
Trond Gutter 19 år 11`er Trond Ingen betalte
Trond Mini Jenter 8 år Trond 1 Ingen betalte
Trond Mini Jenter 8 år Trond 2 Ingen betalte
Trond Mini Jenter 10 år Trond Alt betalt
Trond Mini Jenter 11 år Trond 1 Alt betalt
Trond Mini Jenter 11 år Trond 2 Alt betalt
Trond Jenter 13 år 9`er Trond Ingen betalte
Trond Jenter 17 år 11`er Trond Alt betalt
Trond Bispehaugen Mini Jenter 9 år Trond Bispehaugen Ingen betalte
Trondheims-Ørn Jenter 19 år 11`er Trondheims-Ørn Ingen betalte
Trond Singsaker Mini Jenter 9 år Trond Singsaker Alt betalt
Trygg/Lade Mini Gutter 8 år Trygg/Lade 3 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 8 år Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 8 år Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 8 år Trygg/Lade 4 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 9 år Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 9 år Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 9 år Trygg/Lade 3 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 10 år Trygg/Lade 1 Alt betalt
Trygg/Lade Mini Gutter 10 år Trygg/Lade 2 Alt betalt
Trygg/Lade Mini Gutter 10 år Trygg/Lade 3 Alt betalt
Trygg/Lade Mini Gutter 11 år Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 11 år Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 11 år Trygg/Lade 3 Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Gutter 12 år Trygg/Lade 1 Alt betalt
Trygg/Lade Mini Gutter 12 år Trygg/Lade 2 Alt betalt
Trygg/Lade Gutter 13 år 9`er Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Gutter 13 år 9`er Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Gutter 14 år 9`er Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Gutter 14 år 9`er Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Gutter 15 år 9`er Trygg/Lade Ingen betalte
Trygg/Lade Gutter 16 år 11`er Trygg/Lade Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Jenter 9 år Trygg/Lade Ingen betalte
Trygg/Lade Mini Jenter 10 år Trygg/Lade Alt betalt
Trygg/Lade Mini Jenter 11 år Trygg/Lade Ingen betalte
Trygg/Lade Jenter 13 år 9`er Trygg/Lade Alt betalt
Trygg/Lade Jenter 14 år 9`er Trygg/Lade 2 Ingen betalte
Trygg/Lade Jenter 14 år 9`er Trygg/Lade 1 Ingen betalte
Trygg/Lade Jenter 17 år 11`er Trygg/Lade Ingen betalte
Trønder-Frøya Mini Gutter 9 år Trønder-Frøya Ingen betalte
Trønder-Frøya Mini Gutter 10 år Trønder-Frøya Ingen betalte
Trønder-Frøya Mini Gutter 11 år Trønder-Frøya Alt betalt
U & IL Glimt Mini Gutter 11 år U & IL Glimt Alt betalt
Utleira Mini Gutter 9 år Utleira 2 Ingen betalte
Utleira Mini Gutter 9 år Utleira 1 Ingen betalte
Utleira Gutter 13 år 9`er Utleira Alt betalt
Utleira Gutter 14 år 9`er Utleira 1 Ingen betalte
Utleira Gutter 14 år 9`er Utleira 2 Ingen betalte
Utleira Gutter 16 år 11`er Utleira Ingen betalte
Utleira Gutter 19 år 11`er Utleira Alt betalt
Utleira Mini Jenter 8 år Utleira 1 Ingen betalte
Utleira Mini Jenter 8 år Utleira 3 Ingen betalte
Utleira Mini Jenter 8 år Utleira 2 Ingen betalte
Utleira Mini Jenter 12 år Utleira Ingen betalte
Utleira Jenter 19 år 11`er Utleira Ingen betalte
Vallset Jenter 17 år 11`er Vallset Alt betalt
Vanvik Mini Gutter 9 år Vanvik Alt betalt
Vanvik Mini Gutter 10 år Vanvik Alt betalt
Vanvik Gutter 16 år 11`er Vanvik Alt betalt
Verdal Mini Jenter 10 år Verdal Alt betalt
Vestbyen Mini Gutter 7 år Vestbyen 1 Ingen betalte
Vestbyen Mini Gutter 7 år Vestbyen 4 Ingen betalte
Vestbyen Mini Gutter 7 år Vestbyen 2 Ingen betalte
Vestbyen Mini Gutter 7 år Vestbyen 3 Ingen betalte
Vestbyen Mini Gutter 11 år Vestbyen 2 Ingen betalte
Vestbyen Mini Gutter 11 år Vestbyen 2 Ingen betalte
Vestbyen Gutter 13 år 9`er Vestbyen 2 Alt betalt
Vestbyen Gutter 13 år 9`er Vestbyen 1 Alt betalt
Vestbyen Gutter 15 år 9`er Vestbyen Alt betalt
Vestbyen Gutter 16 år 11`er Vestbyen Ingen betalte
Vestbyen Mini Jenter 9 år Vestbyen Ingen betalte
Vestbyen Mini Jenter 10 år Vestbyen 1 Ingen betalte
Vestbyen Mini Jenter 10 år Vestbyen 2 Ingen betalte
Vestbyen Mini Jenter 11 år Vestbyen 1 Alt betalt
Vestbyen Mini Jenter 11 år Vestbyen 2 Alt betalt
Vestbyen Mini Jenter 12 år Vestbyen Ingen betalte
Vestbyen Jenter 14 år 9`er Vestbyen Alt betalt
Vind Mini Gutter 11 år Vind 2 Alt betalt
Vind Mini Gutter 11 år Vind 1 Alt betalt
Vind Mini Gutter 11 år Vind 3 Alt betalt
Vinkelen Gutter 19 år 11`er Vinkelen Alt betalt
Åga Gutter 14 år 9`er Åga Alt betalt
https://www.sparebank1.no www.tine.no www.coop.no www.scandichotels.no www.adressa.no www.diplom-is.no www.coca-cola.no www.buvik.no www.abes-trafikkskole.com www.merakerkjott.no www.impulse.no www.gsport.no www.kloverutleie.no www.blangsetharena.no Direkte-Premier Explendo Riis Bilglass Bo I Selbu Expoline Franzefoss Maske Tide Edge Barbershop