Register to Skandia Cup 2017


Dommerpåmeldingen til Skandia Cup 2017 er nå åpnet.

På side 2 i påmeldingen får du mulighet til å velge hvilke dager du kan dømme. Hvis din påmelding kun gjelder Skandia Cup mini, velger du at du kun kan dømme lørdag og/eller søndag. Gjelder påmeldingen hovedcupen velger du de dagene den arrangeres (26.06-01.07).
Skal du dømme begge turneringene, melder du deg på alle dager.
Det er kun under hovedcupen vi kan tilby overnatting.
Da det kun spilles 9er og 11er fotball i hovedcupen oppfordres klubbdommere til å kun melde seg på minicupen. I hovedcupen krever vi at dommeren minimum har gjennomført rekrutteringsdommerkurs.


Vi gleder oss til årets cup!


You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!
You seem to have used CupManager before.
If you want we can fetch your information automatically
You've used CupManager before
log in to fetch your information

Repeat your email address

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!

Contact information


Bank account

You have to specify your bank account. We use this to pay out your money.


Other


After you've sent the registration, choose which days you can work.