Dommer registrering til Skandia Cup 2018

Dommerpåmeldingen for 2018 finner dere under. Bare ta kontakt på dommer@skandiacup.no hvis det er spørsmål.


Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!
Det virker som du har brukt Cup Manager før.
Hvis du ønsker det, kan vi hente inn informasjon automatisk
Du har brukt CupManager før
logg inn å hente inn informasjon

Gjenta din e-postadresse

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!

Kontaktinformasjon


Bankopplysninger

Her må du angi dine bankopplysninger. Vi bruker dette for å kunne betale dommerhonorar via bank i etterkant av turneringen.


Licenser

Här kan du välja vilka licenser eller nivåer du är behörig till.


Annat


Når du har sendt din påmelding får du mulighet til å velge hvilke tider du kan dømme.