Påmelding til Skandia Cup 2017


Dommerpåmeldingen til Skandia Cup 2017 er nå åpnet.

På side 2 i påmeldingen får du mulighet til å velge hvilke dager du kan dømme. Hvis din påmelding kun gjelder Skandia Cup mini, velger du at du kun kan dømme lørdag og/eller søndag. Gjelder påmeldingen hovedcupen velger du de dagene den arrangeres (26.06-01.07).
Skal du dømme begge turneringene, melder du deg på alle dager.
Det er kun under hovedcupen vi kan tilby overnatting.
Da det kun spilles 9er og 11er fotball i hovedcupen oppfordres klubbdommere til å kun melde seg på minicupen. I hovedcupen krever vi at dommeren minimum har gjennomført rekrutteringsdommerkurs.


Vi gleder oss til årets cup!


Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!
Du synes å ha brukt CupManager før.
Hvis du ønsker kan vi hente inn informasjon automatisk
Du har brukt CupManager før
logg inn å hente inn informasjon

Gjenta din e-postadresse

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!

Kontaktinformasjon


Bankopplysninger

Her må du angi dine bankopplysninger. Vi bruker dette for å kunne betale dommerhonorar via bank i etterkant av turneringen.


Annat


Når du har sendt din påmelding får du mulighet til å velge hvilke tider du kan dømme.