Førstehjelp, beredsskapsplan

Førstehjelp, beredskapsplan
BEREDSKAPSGRUPPE SKANDIA CUP

Brynjar Aune – mobil 970 90 376
Mona Østgård – mobil 959 01 410
Arve Holm- mobil 48049182
VIKTIGE TELEFONNUMMER
113 – MEDISINSK NØDHJELP

112 – POLITI

111 – BRANN

Ring 116117 før du oppsøker Legevakta.
Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.


Det er viktig at alle lagledere, trenere og andre voksne ansvarlige som medfølger lagene, setter seg inn i Beredskapsplanen
og følger den på best mulig måte dersom en ulykke eller en uønsket hendelse skulle oppstå under arrangementet.

Beredskapsplanen gjelder ved hendelser som dødsfall, alvorlig skade, fare for spredning av smittefarlig sykdom (f.eks. omgangssyke), matforgiftning, kriminelle handlinger og brudd på reglementet for cupen.

Formålet med planen er
  • Å sikre hensiktsmessig og rask reaksjon ved ulykker og andre uønskede hendelser.
  • Om mulig være med på å redusere omfanget av skadevirkninger.
  • Gi deltakere, pårørende og frivillige i Skandia Cup nødvendig informasjon og omsorg.

Lagleders ansvar er
  • Å raskt skaffe oversikt over og vurdere situasjonen. Begrense omfang (f.eks. iverksette evakuering hvis nødvendig).
  • Ved skader:

Ved akutt situasjon ring 113 for medisinsk hjelp.
  • Hvis ikke ambulanse rekvireres, bring eventuelt den skadde/syke til sykehus eller Legevakt 116117

Lokalisering av Akuttmottak og Legevakt er Prinsesse Kristinas gt. 3. Følg skilting når du ankommer sykehusområdet.
  • Varsle Beredskapsgruppen for Skandia Cup 2016. Hvis du er i tvil – varsle heller en gang for mye enn en gang for lite!
  • Lagleder skal jobbe sammen med Beredskapsgruppen for å løse saken på en best mulig måte.

I KRISESITUASJON VIL DET BLI OPPRETTET BEREDSKAPSKONTOR PÅ LADE IDRETTSANLEGG – I AUTRONICAHALLEN
EVENTUELT PÅ FREIDIGs KLUBBHUS, SIGURD JORSALFARS VEI 31, EBERG.
Adresse til arenaene:
Lade Idrettsanlegg: Hovedarena for cupen, Haakon VII’s gate

https://www.sparebank1.no www.tine.no www.coop.no www.scandichotels.no www.adressa.no www.diplom-is.no www.coca-cola.no www.buvik.no www.abes-trafikkskole.com www.merakerkjott.no www.impulse.no www.gsport.no www.kloverutleie.no www.blangsetharena.no Direkte-Premier Riis Bilglass Bo I Selbu Expoline Franzefoss Tide Edge Barbershop Big Bite NTE BDO REMA 1000