OBS OBS: Vi har dessverre ingen P-plasser tilgjengelig på Lade idrettsanlegget.

Parkering i 2022 er svært utfordrende pga anleggsvirksomhet på og rundt det kommunale idrettsanlegget.

Vi ber innstendig våre gjester om å beregne ekstra god tid i år - og utvise tålmodighet. Husk at det viktigste er å få glade fotballspillere fram trygt!

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, sykle, og kjøre sammen med sine lagkamerater for å begrense bil-trafikken i størst mulig grad.

Topp om våre deltakere allerede nå starter planleggingen av samkjøring og legger planer.

Vi beklager at situasjonen er slik den er. Parkeringsplass på kommunalt anlegg er dessverre utenfor vår makt og myndighet.

Velkommen.

Mvh Skandia Cup