NFF Trøndelag sertifiserer og utvikler/utdanner alle dommere i Trøndelag.

I år har Skandia Cup innledet et samarbeid med BDO sitt strategiteam for å styrke det faglige tilbudet til dommerne under cupen. BDO vil bidra med Styrkebasert konflikthåndtering.

Det faglige tilbudet til dommerne vil i utgangspunktet være tilpasset aldersgruppen 16-20 år. Tilbudet skal hjelpe dommerne til å bli tryggere på seg selv, i tillegg til å håndtere egne og andres følelser, før, under og etter kamp. BDO ønsker i første omgang å skape en rollebevissthet for å lettere håndtere mulige konflikter, og bidra til flere gode kampopplevelser. Målet med det faglige bidraget er også å heve cupens kvalitetsstempel. I tråd med NFF Trøndelag sin jentesatsing har Skandia Cup de siste årene satset på å få med flere jentedommere. Prosentvis ligger Skandia Cup høyt i forhold til andre cuper. Dette er vi stolte av, og vi jobber planmessig for å øke andelen ytterligere.

BDO er et revisjon- og rådgivningsselskap, med spisskompetanse innen idrett og arena. De er også NFF Trøndelag sin hovedsamarbeidspartner på fjerde året innen BDO Trener- og spillerutvikling, BDO-serien J/G 13-19 år og BDO sluttspill. I tillegg til å være sponsor bistår BDO NFF Trøndelag med å forelese for klubbledere innen økonomi samt å utvikle et lederutviklingsprogram for kvinnelige ledere innen fotballen.

Skandia Cup er svært glade for at BDO ønsker å bidra inn i cupen og ser fram til det faglige tilbudet, som vi håper vil være attraktivt for alle dommere. Tanken er å videreføre denne piloten for senere anledninger, både på Skandia Cup og andre fotballarenaer.

Vi ønsker alle velkommen til årets Skandia Cup – og sammen skal vi gjøre hverandre gode!