SKANDIA CUP HOVEDKOMITE 2023

Administrasjon:

Ingunn Aasen Børresen, mobil 975 11 406

Bente Ørndal,  mobil 95124103,  freidig@freidig.idrett.no

Sportslig gruppe:

Jarl Tysnes, sportslig ansvarlig, mobil 92449194, jarltysnes@gmail.com

Magnus Steigedal, lagspåmelding og kampoppsett, mobil 97706661, magnus.steigedal@ntnu.no

Mats Thorsø Hansen, dommmeransvarlig, mobil 481 28 143

Torgeir Berg Lunder, dommeransvarlig, mobil 995 94 304, torgeirbl@gmail.com

Arenaansvarlig Lade Idrettspark:

Hans Christian Jacobsen, mobil 997 00 806

Bespisning:

Arve Holm, måltider på hotellet og for stab, mobil 480 49 182, arve@wulffco.no

Dugnad:

Bente Ørndal, mobil 951 24 103, freidig@freidig.idrett.no

Ingunn Aasen Børresen, mobil  975 11 406

Premier og Sermonier:

Morten Gran, mobil 970 41 215

Theodor Brenne Bondevik, mobil 458 88 825

Bookingansvarlig:  Katrine Wigum