Vi arbeider med løsning for overnatting. Mer informasjon kommer.

For tilreisende lag vil vi ha A-kort som inkludere lunch og middag servert på Lade og busstransport. ng av rom gjøres av lagleder via påmelding til Skandia Cup.